Mašinska industrija

Preduzeće „Mašinac RT“ se bavi izradom:

 • Konstrukcija nadstrešnica
 • Raznih tipova cisterni za gorivo
 • Aluminijumskih remenica
 • Rezervoara za hidrauliku
 • Silosa za brašno i pšenicu
 • Mašina za koncentrate
 • Paleta za malinu
 • Paleta za duvan
 • Izrada i remont kotlova za grejanje
 • Izrada grejanja i ventilacije
 • Izrada gorionika na pelet

Pored napred navedenog Preduzeće „Mašinac RT“ se bavi i izradom:

 • Opreme i montažnog materijala za izradu gromobranskih instalacija
 • PTT razvodnih ormara (stojećih)